Nieuws

Modernisering en uitbreiding Klokkengieterijmuseum

Het Klokkengieterijmuseum is in de loop der jaren uitgebreid met diverse klokken, torenuurwerken en aanverwante objecten. We konden deze nieuwe attributen altijd nog wel plaatsen, hoewel er wel iets met de ruimte moest worden geschipperd.

Alles wat werd aangeboden op het gebied van klokken, torenuurwerken en brandspuiten werd aangenomen en geplaatst in het museum. Het vorige jaar werden echter zoveel interessante objecten aangeboden, dat we voor het eerst een selectie moesten maken, waardoor enkele torenuurwerken moesten worden verplaatst naar de 1e etage.

Het Klokkengieterijmuseum kampt dus al enige tijd met een ruimtegebrek. Na lang wikken en wegen is derhalve besloten om tot herindeling en uitbreiding van het museum over te gaan.

De herindeling zal bestaan door in het museum te gaan verbouwen, waardoor er een andere en duidelijker indeling zal komen voor de collectie klokken, torenuurwerken en brandweerattributen.

Uitbreiding van het museum zal bestaan uit het oprichten van een depot, waardoor er t.z.t. ruimte komt om te komen tot een soort wisselexpositie.

Ook het Museum “Slag bij Heiligerlee” is aan modernisering toe, hetgeen ook een aanzienlijke investering betekent. Bijzonderheden hierover zie de website www.slagbijheiligerlee.nl

De herindeling en uitbreiding van het Klokkengieterijmuseum en de modernisering van het Museum “Slag bij Heiligerlee”gaan veel geld kosten. De totaalkosten zullen ongeveer € 400.000,- gaan bedragen. De vroegere gemeente Scheemda heeft als aanzet een totaalbedrag van € 150.000,- in het vooruitzicht gesteld. Dit bedrag werd door de nieuwe gemeente Oldambt overgenomen. De rest van de kosten proberen we via diverse fondsen binnen te krijgen. De aanvragen van de benodigde gelden is inmiddels gestart, dus we weten nog niet in hoeverre dit resultaat gaat opleveren. We hebben hierover echter positieve verwachtingen.

Wanneer de aanloopprocedure (subsidies, bouwaanvragen enz.) loopt, zoals wij deze in gedachten hebben, zal met de werkzaamheden dit najaar nog kunnen worden gestart en zal een en ander zijn gerealiseerd voor 1 april 2013. . De beide musea blijven geopend op de bekende openingstijden.

Via deze site blijven wij u op de hoogte houden van de vorderingen.