Categories
Bergen

Bitcoin Revolution Review

Cryptokringen, en de blockchaintechnology die daaraan ten grondslag ligt, zijn de laatste jaren op het toneel verschenen. Het biedt vele voordelen ten opzichte van het traditionele financiële systeem. Het is onveranderlijk, zonder vertrouwen, zonder wrijving, kan met recordtempo waarde overbrengen van de ene plaats op de wereld naar de andere en stelt mensen in staat om in wezen ‘hun eigen bank te zijn’.

Slim geld, met inbegrip van instellingen en hedgefondsen, zijn aan het klauteren om cryptocurrencies aan hun portefeuilles toe te voegen, omdat ze een reële kans hebben om elke activaklasse in de geschiedenis te overtreffen.

Het enige probleem voor de gemiddelde belegger is de beruchte volatiliteit ervan. Bitcoin Revolution hanteert een innovatieve aanpak door te profiteren van deze koersschommelingen met een combinatie van bewezen technische analyse, kunstmatige intelligentie (AI) en snelheid.

Wat is Bitcoin Revolution?

De cryptotheekmarkt is geen gewone markt en Bitcoin Revolution is geen gewone handelsbot.

Met behulp van de kracht van AI analyseert het algoritme van Bitcoin Revolution de belangrijkste marktsignalen van de wereldwijde cryptocurrencybeurzen met behulp van een historisch bewezen technisch analysesysteem om trends te identificeren voordat er automatisch transacties worden uitgevoerd met snelheden die 0,01 seconden hoger liggen dan de gemiddelde markthandel.

Wie zit er achter de Bitcoin-revolution?

Bitcoin Revolution is het geesteskind van een team van voormalige Bitcoin-makelaars die gefrustreerd raakten door het vermogen van institutionele handelaren om nauwkeurigere marktgegevens te verzamelen en simpelweg sneller te handelen.

Geïnspireerd door het wereldberoemde ‘TD Indicator & Sequential System’ uit de jaren negentig van de vorige eeuw, probeerden ze dit vereerde systeem te verbeteren en op te nemen in een slimme algoritme-handelsbot, uitdrukkelijk ontworpen voor cryptocurrency trading.

Is de Bitcoin-revolutie legitiem? Ja

We bestudeerden de technologie van Bitcoin Revolution en ontdekten dat het een legitiem handelsinstrument is. De professionele en intuïtieve gebruikersinterface is eenvoudig te gebruiken, maar de functionaliteit van wat Bitcoin Revolution kan doen is nog steeds indrukwekkend. Ervaren handelaren zijn in staat om maatregelen te nemen om de risico’s op het platform te beperken. De overweldigende positieve getuigenissen van handelaren getuigen ook van de legitimiteit en het nut van de technologie.

Hoe Bitcoin

Categories
Bergen

Het geslacht Van Bergen

In het jaar 1789 vestigde Andries Heeres (Van Bergen) zich in Midwolda.

De Van Bergens stammen af van een heel oud klokkengietersgeslacht. Al sinds 1536 hielden zij zich met dat ambacht bezig. Eerst rondtrekkend, daarna woonachtig in het dorpje Norden in Oost-Friesland.
In 1795 begon Andries Heeres (Van Bergen) in Midwolda met het gieten van klokken. De eerste twee klokken die hij goot waren voor Midwolda bestemd. Daarna goot hij in 1796 een klok voor Termunten.
De naam is langzamerhand van Andries Heeres overgegaan in Andries Heero Van Bergen (naar zijn moeder). Hij heeft in Midwolda ongeveer 150 klokken gegoten.

Andries Heero Van Bergen I begon in de eerste jaren, dat hij in Midwolda gevestigd was als rondreizend klokkengieter.
Dat ging als volgt te werk:
Een gemeente of een kerk wilde een klok en daartoe werd de klokkengieter besteld. Deze maakte ter plaatse en veelal was dat de plaatselijke begraafplaats, een kleine oven en een gietkuil, waarna de klok werd gegoten. Problemen met het vervoer van de klok kende hij dus niet omdat hij de klok zo uit de gietkuil in de toren kon takelen. Een voorbeeld van deze manier van werken is nog te zien in een Kerk te Vries (Drenthe), waar de oude gietvorm bewaard is gebleven in de ruimte onder de kerktoren.
 Zoon Udo Van Bergen zette de fabriek in Midwolda voort. Naast het maken van klokken, hield hij zich ook bezig met het maken van brandspuiten en het repareren hiervan. Helemaal vreemd was dit niet, omdat er veel zogenaamde geelgietwerk aan deze apparaten vastzat. Een zoon van Udo Van Bergen (Andries Heero II) was erg ondernemend, want in 1862 stichtte hij, samen met 2 broers, de fabriek in Heiligerlee. Hij wilde dichter op de grondstoffen leem en turf zitten.

In de gevel van het museum wordt nog steeds herinnerd aan het feit dat het geslacht Van Bergen reeds in 1795 in Nederland met het ambacht klokkengieten was begonnen. Pas ruim een jaar na het gereed komen van de fabriek te Heiligerlee werden er in dit pand 3 klokken gegoten (16 augustus 1863). Deze drie klokken waren …