Menu

Bitcoin Revolution Review

Cryptokringen, en de blockchaintechnology die daaraan ten grondslag ligt, zijn de laatste jaren op het toneel verschenen. Het biedt vele voordelen ten opzichte van het traditionele financiële systeem. Het is onveranderlijk, zonder vertrouwen, zonder wrijving, kan met recordtempo waarde overbrengen van de ene plaats op de wereld naar de andere en stelt mensen in staat om in wezen ‘hun eigen bank te zijn’.

Slim geld, met inbegrip van instellingen en hedgefondsen, zijn aan het klauteren om cryptocurrencies aan hun portefeuilles toe te voegen, omdat ze een reële kans hebben om elke activaklasse in de geschiedenis te overtreffen.

Het enige probleem voor de gemiddelde belegger is de beruchte volatiliteit ervan. Bitcoin Revolution hanteert een innovatieve aanpak door te profiteren van deze koersschommelingen met een combinatie van …

Tekst gedicht in entree klokkengieterij

De bekende dichteres Ida Gerhardt schreef een gedicht, getiteld ‘Anno Domini 1972’, waarin zij beschrijft welke indruk een in de klokkengieterij van Van Bergen in Heiligerlee gegoten klok op haar maakt. Het Klokkengieterij¬museum heeft de tekst van dit gedicht in de entree van het museum aangebracht, als eerbetoon aan deze beroemde dichteres.

Klokkengieterij

Ida Gardina Margaretha Gerhardt wordt geboren op 11 mei 1905 in Gorkum. Haar oudere zus Truus dicht ook. Commentaar van Ida zorgt er voor dat er later verwijdering tussen beide zussen ontstaat. Als hun vader directeur van de Rotterdamse Ambachtsschool wordt gaat het gezin in Rotterdam wonen. Ida doorloopt er het Gymnasium. Ze ontmoet er ook haar levenspartner Marie van der Zeyde. Na de middelbare school begint ze een universitaire studie klassieke talen, …

Het geslacht Van Bergen

In het jaar 1789 vestigde Andries Heeres (Van Bergen) zich in Midwolda.

De Van Bergens stammen af van een heel oud klokkengietersgeslacht. Al sinds 1536 hielden zij zich met dat ambacht bezig. Eerst rondtrekkend, daarna woonachtig in het dorpje Norden in Oost-Friesland.
In 1795 begon Andries Heeres (Van Bergen) in Midwolda met het gieten van klokken. De eerste twee klokken die hij goot waren voor Midwolda bestemd. Daarna goot hij in 1796 een klok voor Termunten.
De naam is langzamerhand van Andries Heeres overgegaan in Andries Heero Van Bergen (naar zijn moeder). Hij heeft in Midwolda ongeveer 150 klokken gegoten.

Andries Heero Van Bergen I begon in de eerste jaren, dat hij in Midwolda gevestigd was als rondreizend klokkengieter.
Dat ging als volgt te werk:…

Klokken(torens) in de provincie Groningen

Het klokkenbezit van de provincie Groningen bestaat uit ongeveer 400 luidklokken, zeven met de hand te bespelen beiaarden en ongeveer 25 automatisch spelende carillons. In de toren van Stedum hangt de oudste gedateerde klok (1300) van Nederland.

Klokkenmuseum

Bijzonder is het 12-gelui van de Groninger Martinitoren; Een gilde van klokkenluiders zorgt regelmatig voor luidingen. De beiaard van de Martinitoren telt 52 klokken. De zwaarste 3 klokken worden ook als luidklokken gebruikt.

Heiligerlee “Klokkengieterijmuseum;”
In een torentje in de tuin achter het museumgebouw bevindt zich een beiaard van 49 klokken, gegoten door Van Bergen. Zeventien klokken zijn in 1965 vervaardigd, één in 1967 en vijf grote alsmede de kleinste 26 in 1968. Met een elektromagnetisch bandspeelwerk wordt het automatisch spel gerealiseerd.

Geschiedenis:
Deze beiaard werd gegoten in …

Gieten

Het gieten van een klok gebeurde in deze fabriek, zij het dat bepaalde handelingen in de loop van de tijd gemechaniseerd zijn, nog merendeels precies als in de vorige eeuwen, namelijk door op een gemetselde kern een kleilaag te leggen met behulp van een ronddraaiende mal (rib), die te bakken en daarop een “valse” klok te draaien.

Klokkenmuseum

Deze valse klok wordt voorzien van opschriften, versieringen en medaillons van was. Daartegen wordt de mantel gebakken. Na het opheffen van de mantel wordt de valse klok weggebroken (men spreekt daarom ook wel van een “verloren vorm-model” of “cire-perdue”) en herplaatst men de mantel. De ontstane holle ruimte wordt, meestal van bovenaf, volgegoten met brons. De “klokspijs” bestaat uit 78% koper en 22% tin. Soms laat men de …

Het Klokkengieterijmuseum

In het voormalige fabriekspand van de klokkengietersfamilie Van Bergen is sinds 1987 het museum gevestigd. Aan de hand van de unieke collectie, waaronder de oudste klok van de provincie Groningen en een klok van de Stradivarius van de klokkengieters (Geert van Wou)  geeft het museum een inkijk in de geschiedenis van  klokken, carillons en uurwerken in Nederland en Europa. Het museum beschikt daarnaast als enige museum in Nederland over een oorspronkelijke gietkuil, waar het gieten echt beleefd kan worden.

Het museum is van mei tot en met oktober geopend voor bezoekers. Een bezoek buiten deze openingstijden is mogelijk op afspraak, bijvoorbeeld voor groepen, scholen, kinderfeestjes of speciale arrangementen. Het is ook mogelijk om in het museum te trouwen.

Schoolgroepen

Met de klas naar het Klokkengieterijmuseum …

Gebroeders Hemony

Na vestiging in Nederland fungeerden de uit Lotharingen (beiden geboren te Levécourt) afkomstige broers Francois (1609-1667) en Pierre Hemony (1619-1680) aanvankelijk als klokkengieters en geschutsgieters. Zij kregen echter al snel faam als klokkengieters en carillonfabrikanten vanwege de hoge graad van toonzuiverheid van hun carillons.

Zij werkten eerst voornamelijk vanuit Zutphen sedert 1642. Francois werd in 1657 naar Amsterdam geroepen om daar carillons te maken. Zijn broer Pierre (als klokkengieter noemde hij zich Pieter) ging in, voornamelijk, de Zuidelijke Nederlanden werken. Hij signeerde zijn klokken voornamelijk met de naam Petrus. Hij voegde zich in 1664 bij zijn broer Francois in Amsterdam en samen goten zij naast beiaarden ook veel geschut, onderandere voor de Tweede Engelse oorlog. Sinds 1663 goot Francois ook beelden, zoals die op het …